Independant Communication Authorities of South Africa  

*  James Road (Street) 16, Fairleads, Benoni.   Tel: 67-631-3431,  Whatsapp: 067-631-3431,  Email: bicomm969@gmail.com  *

 

Twee-rigting Kommunikasie

Twee-rigting radio kommunikasie spesialis. Verkope, versiening, programmering, herstelwerk, oplyn trek & installering van lugvaart, amateur radio, kommersiël, seevaart, marnet, sekuriteit en jag kommunikasie toerusting. Radio senders, ontvangers, send-ontvangers, skandeerders en antennas. Ons doen ook antenna staande golf verhouding (SGV) verstellings van HF, Burgerband (CB), 29MHz, VHF & UHF radios. Skibote, 4x4 voertuie, mikroligte vliegtuie. Lang en kort afstand radios & antennae. Herhalers, vaste stasies, mobiele, draagbaar of hand radios & afstandbeheerde radios. Enkel of dubbel frekwensie stelsels

(meer as 40 jaar ondervinding)

 

Icom IC-M710 


  Icom TM-D710 

 

Two-way Communication

Two-way radio communication specialist. Sales, servicing, programming, repairs, realignment & installation of aeronautical, amateur radio, commercial, maritime, marnet security and hunting communication equipment. Transmitters, receivers, transceivers, scanners and antennas. We also do antenna standing wave ratio (SWR) adjustments of HF, Citizen Band (CB), 29MHz, VHF & UHF radios. Ski boat, 4x4 vehicles, microlight aircraft. Long & short- range radios & antennae. Repeater, base station, mobile, portable or handheld & remote systems. Simplex as well as duplex systems.

(more than 40 years experience)
Alinco,   Cobra,   Dirland,   Eclipse,  GE,   Icom,  Hytera,  IRC,   Kenwood,   Kirisun,   MFJ,  Midland,  Motorola,   Navstar,   Neutec, Philips,   President, Ranger,   RCW,   RFI,  Royce, Stalker, Standard,   Syncro,   Tedelex,     Tait,  Uniden,   Yaesu (Vertex),   QD,   Vratvark, etc.

Goeie toegeruste werkswinkel. OKOSA geregistreerde radio handelaar.
Well equipped workshop. ICASA registered radio dealer.
Besoek gerus ook www.bi-comm.com   vir meer tegniese inligting...
Also visit www.bi-comm.com   for more technical info...


Alinco Homepage Altech Anytone Radios

Hytera 

GME Homepage 

Icom Homepage 

Kenwood

Kirisun Homepage

MFJ Homepage

Motorola Multisource Homepage  QD Homepage   Radio Communication Warehouse  
RF Industry Vertex Standard

 Webb Industries

Yaesu Radio Equipment Zarrtek    
We accept payment by credit & debit cards.

  PayPal Visa Card  Visa American Express  Diners Clubbi-comm.co.za-Google pagerank and Worth

 Check google pagerank for bi-comm.co.za